Annliz

Cup

REFEREE REGISTRATION

AUGUST 8TH-11TH 2024

Referee information

Som domare under Annliz Cup SuperElit 2024 får du döma från tre till fem matcher.
Du får mat och boende likt de deltagande lagen. 

Boende
Du bor tillsammans med din domarkollega i 2-bäddsrum på något av hotellen i Skövde.

Mat
Ankomstdag (tors/fre): Middag
Mellandagar(fre/lör): Frukost, Lunch, Middag
Söndag: Frukost och Lunch

Frukost äts på hotellen och övrig mat äts på cupområdet vid Idrottshallen

Webbsändning

Ni får fri tillgång till alla webbsända matcher via Solidsport. 

Kaffe ingår

Vi har ett domarområde där ni kan hämta kaffe fritt och även hitta någon kaka eller snacks.

Ersättning

Domararvode utgår med 1500 kr per domare per match i SuperElit.
Matcher i elitklassen ersätts med 500 kr. 

Reseersättning utgår om 25 kr per mil per domare. Åker man tillsammans utgår en reseersättning.
Om domarpar ej kan samåka skall domaransvarig godkänna resersättning innan cupstart.

Resekostnadsersättning för domare, funktionärer och mentorer

Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna kommunikationsmedel på effektivaste sätt. Vid tågresa ska 2:a klass alltid bokas.

I följande fall får resan ske med bil istället.
• Om allmänna trafikmedel saknas eller om de leder till orimlig lång restid
• Om det vid kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil

Samåkning bör alltid ske där det är möjligt och resan beräknas efter den från matchorten längst bort boende domaren/funktionären/mentorn.
Resekostnadsersättningen räknas från bostadsadressen till halladressen tur och retur. Beräkningen ska göras med sökmotorn Google Maps.

Avsteg från ovan nämnda regelverk görs endast om arrangören godkänt det innan cupen genomförs.