Annliz

Cup

Hållbarhet

En viktig parameter i Annliz Cup

Hållbarhet och Annliz Cup

Annliz Cup vill erbjuda en spännande och minnesvärd handbollsupplevelse men också att göra det med hänsyn till vår planet och dess invånare.

Varför? För att vi vet att vårt sätt att arrangera evenemang inte bara påverkar deltagarna på planen, utan också samhället och miljön runtomkring oss.

Vi är övertygade om att genom vårt gemensamma engagemang och ansvarstagande kan vi göra Annliz Cup till en plats där både handboll och hållbarhet blomstrar. Tack för att du är med oss på denna resa mot en grönare framtid!

Därför har vi tagit initiativ till att integrera hållbarhet i varje aspekt av Annliz Cup. Vi tror på att varje steg, varje beslut, och varje val vi gör kan göra en positiv skillnad. Från planering till genomförande, strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön, främja social inkludering och skapa en säker och hälsosam miljö för alla involverade.

Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i tre områden. Organisation, Socialt och Miljö.

Läs mer nedan om vårt engagemang i dessa frågor:

Organisation

– Vi har en utvald hållbarhetsansvarig för Annliz Cup och strävar efter att utveckla en tydlig hållbarhetspolicy för vårt evenemang.


– Genom att involvera flera personer inom vår organisation och säkerställa att säkerhetsaspekter är i ordning, strävar vi efter att skapa en trygg och välorganiserad cup.

Socialt

– Vi erkänner vikten av mångfald och inkludering och arbetar för att säkerställa att alla deltagare och besökare känner sig välkomna och representerade.


– Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten på vårt evenemangsområde och ser till att det finns tillräckligt med hygienutrymmen för att möta behoven hos alla deltagare.

Miljö

– Vi prioriterar att använda återanvändbara material och att minimera avfall för att minska vår miljöpåverkan.


– Genom att uppmuntra klimatsmarta resalternativ och främja miljömärkta boendeanläggningar, strävar vi efter att minska vår klimatpåverkan och främja en hållbar livsstil.